1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Giao hàng cho khách
2- Phạm vi sử dụng thông tin

Trong thời gian giao hàng.
3- Thời gian lưu trữ thông tin 

Sau khi giao hàng thành công.
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Bupfashion 83 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Đăng nhập để chỉnh sửa thông tin (nếu có đăng ký thành viên)
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi xin cam kết không để rò rỉ thông tin khách hàng cho bất kỳ đơn vị nào khác.

Gọi ngay SMS Liên hệ mua hàng Live chat