Bụp trân trọng thông báo về "Chính sách tích điểm" áp dụng trong chương trình khuyến mãi "Tích Điểm Dài Lâu" dành cho khách hàng thân thiết.

  1. Qui định tích điểm


- Tất cả khách hàng đều được tích điểm theo tổng số tiền của đơn hàng đã mua tại shop.

- Khách hàng phải cung cấp thông tin chính xác của mình trong mỗi đơn hàng để Bụp theo dõi đúng số điểm của mỗi khách hàng

- Các đơn hàng có thông tin (tên người hoặc tên công ty, địa chỉ, email và số điện thoại) không trùng khớp với nhau không được tích điểm chung với nhau.

- Điểm tích lũy của mỗi khách hàng được cộng dồn theo các đơn hàng tính từ ngày của đơn hàng đầu tiên.

- Đối với các hóa đơn không áp dụng các chương trình khuyến mãi hiện hành, khách hàng sẽ được tính hệ số điểm quy đổi là: 1,000 VNĐ = 1 điểm. Các đơn hàng có áp dụng các chương trình khuyến mãi không được tích điểm theo quy định cụ thể của chương trình đó.

  1. Cách thức tích điểm:


Đối với từng thời điểm, các mức tích điểm được quy định cơ bản như sau:

- Trên 10,000 điểm: trở thành khách hàng VIP được hưởng quyền lợi được "GIẢM 15% CHO TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM" không nằm trong chương trình giảm giá (không cộng dồn phần trăm).
- Trên 2,000 điểm: trở thành khách hàng GOLD được hưởng quyền lợi được "GIẢM 10% CHO TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM" không nằm trong chương trình giảm giá (không cộng dồn phần trăm).
- Dưới 2,000 điểm: trở thành khách hàng Thường Xuyên được hưởng quyền lợi tùy theo các chương trình ưu đãi trong từng thời điểm.

  3. Cam kết khách hàng.

Mọi thông tin của khách hàng sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi xin cam kết không để rò rỉ thông tin khách hàng cho bất kỳ đơn vị nào khác.

Gọi ngay SMS Liên hệ mua hàng Live chat